Ελληνικά English

Άδεια Παραμονής

Η Ελλάδα προσφέρει άδεια παραμονής σε μη Ευρωπαίους πολίτες και τις οικογένειες τους όταν αγοράσουν ακίνητη περιουσίας τουλάχιστόν €250,000.

Η άδεια παραμονής ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια νοουμένου ότι ο μη Ευρωπαίος πολίτης διατηρεί την ιδιοκτησία της περιουσίας.

Σημείωση: Η άδεια παραμονής δεν είναι άδεια εργασίας.

Με την απόκτηση της άδειας παραμονής στην Ελλάδα ο μη Ευρωπαίος πολίτης δικαιούται να ζει στη Ελλάδα με την οικογένεια του, να εισέρχεται και να εξέρχεται οποτεδήποτε θέλει δίχως την ανάγκη βίζας εισόδου και να ταξιδεύει σε όλες τις χώρες Σένγκεν δίχως οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο πέραν του διαβατηρίου.

Οι πιο κάτω 26 χώρες ανήκουν στην λίστα Σένγκεν

Αυστρία

Ουγγαρία

Νορβηγία

Βέλγιο

Ισλανδία

Πολωνία

Τσεχία

Ιταλία

Πορτογαλία

Δανία

Λατβία

Σλοβακία

Εσθονία

Liechtenstein

Σλοβενία

Φινλανδία

Lithuania

Ισπανία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Σουηδία

Γερμανία

Μάλτα

Ελβετία

Ελλάδα

Ολλανδία

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αναγνώσετε το νόμο 4146 στη πιο κάτω σελίδα

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos4146/files/ependytikos_nomos_4146_FEK_90A_180413.pdf